Disclaimer en
privacy statement

  

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze auteursrechten berusten bij De Afdeling Communicatie training & advies. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website mag, wel met bronvermelding, worden gebruikt zonder schriftelijk toestemming vooraf van De Afdeling Communicatie training & advies. Kennis is er om verspreid te worden!

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit De Afdeling Communicatie training & advies iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

Privacy

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

U leest op dit moment de privacy verklaring van De Afdeling Communicatie training & advies. De Afdeling Communicatie training & advies is een adviesbureau dat zich richt op het versterken van de positie van afdelingen communicatie. Er zijn situaties waarin uw gegevens door De Afdeling Communicatie training & advies verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door De Afdeling Communicatie training & advies, neem dan gerust contact op: 020-8455327.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen gegevens verzameld door De Afdeling Communicatie training & advies. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
De Afdeling Communicatie training & advies stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De Afdeling Communicatie training & advies.

Het versturen digitale brochures
De Afdeling Communicatie training & advies stuurt op aanvraag digitale brochures of whitepapers toe. Alleen uw e-mailadres wordt daarvoor verzameld via het daartoe bestemde aanvraagformulier op de website van De Afdeling Communicatie training & advies.

Het versturen van de resultaten van de Afdelingsscan
De Afdeling Communicatie training & advies stuurt op aanvraag de resultaten van een Afdelingsscan toe. Uw e-mailadres en resultaten wordt daarvoor verzameld via het daartoe bestemde vragenformulier op de website van De Afdeling Communicatie training & advies.

Vragen stellen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u een vraagt stelt via de vraag-box aan De Afdeling Communicatie training & advies via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een antwoord te kunnen geven aan u, dit is uw e-mailadres.

Analytics
De website van De Afdeling Communicatie training & advies verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die De Afdeling Communicatie training & advies ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Transip
De e-mail van De Afdeling Communicatie training & advies wordt gehost bij Transip. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Transip. De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip. Gegevens die u achterlaat op de website van De Afdeling Communicatie training & advies zijn op de servers van Transip opgeslagen.

Typeform
De Afdelingsscan wordt afgenomen met Typeform. Ook de resultaten worden via Typeform toegezonden. Op het moment dat u de Afdelingsscan invult en u aangeeft dat u de resultaten wenst te ontvangen, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Typeform.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Afdeling Communicatie training & advies, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@de-afdelingcommunicatie.nl

Het versturen van de resultaten van de Afdelingsscan
Uw e-mailadres en/of de resultaten van uw scan worden opgeslagen in de server van Typeform. De opslag van uw gegevens is voor 1 week. Deze gegevens worden in die periode bewaard binnen Typeform.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met De Afdeling Communicatie training & advies via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door De Afdeling Communicatie training & advies of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De Afdeling Communicatie training & advies. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van De Afdeling Communicatie training & advies privé is. Uw herkent deze beveiliging aan het groene slotje uw voor de url.

Rechten

Recht op inzage
Uw heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij De Afdeling Communicatie training & advies vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Afdeling Communicatie training & advies. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door De Afdeling Communicatie training & advies.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij De Afdeling Communicatie training & advies vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat De Afdeling Communicatie training & advies niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik
Wilt u niet dat De Afdeling Communicatie training & advies uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@de-afdelingcommunicatie.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 5 dagen te reageren.

Plichten

De Afdeling Communicatie training & advies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Afdeling Communicatie training & advies via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw email-adres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Afdeling Communicatie training & advies de betreffende dienst niet aanbieden.

De Afdeling Communicatie training & advies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer De Afdeling Communicatie training & advies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Afdeling Communicatie training & advies te beschermen. Daarbij wordt altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@de-afdelingcommunicatie.nl
Tel: 033 - 21 10 075
KVK: 01126928