Hoe vergroot je de strategische positie als communicatieadviseur binnen je eigen organisatie?

Als communicatie-adviseur

naar een strategische positie?

Artikel | Communicatieadviseurs

Als communicatieadviseur binnen een organisatie ben je dagelijks bezig met het zo goed mogelijk adviseren van collega’s, interne opdrachtgevers eigenlijk. Daarbij heb je waarschijnlijk te maken met veel verschillende mensen en misschien ook wel met evenzoveel beelden van wat "communicatie" eigenlijk kan betekenen en wat niet. Hoe kom je als communicatieadviseur in zo'n situatie in een meer strategische positie? Het begint met een goede start, namelijk: weten waar je nu staat.

Uitdagingen voor communicatieadviseurs

Afdelingen, teams en communicatieadviseurs hebben te maken met een aantal uitdagingen die het lastiger maken om in een meer strategische positie te komen. Onderzoek onder zowel communicatieadviseurs als management/directies laat een aantal frustraties zien waar je in de praktijk waarschijnlijk mee te maken hebt. Hieronder zie een top-5 van meest genoemde frustraties vanuit beide invalshoeken, als het gaat om communicatie:

  

Naar een strategische positie als communicatieadviseur met een blik op de uitdagingen

  

In de praktijk merk ik dat veel afdelingen en teams een beweging willen maken naar de rol van Business partner, een rol waarbij ze van grotere toegevoegde waarde kunnen zijn voor de eigen organisatie. Een rol ook met sterker strategisch profiel. Voor communicatieadviseurs betekent dit dat zij hierin mee moeten kunnen bewegen. De wens om als communicatie sterker te staan in een strategische rol voor de eigen organisatie komt voort uit een aantal ontwikkelingen:

 • De vragen van management en directie worden steeds strategischer, om als communicatie van waarde te kunnen zijn is het van belang om niet alleen op de uitvoering te excelleren maar ook in strategisch opzicht goed te kunnen meedenken
 • De productie van content in brede zin komt steeds meer bij alle collega’s in de organisatie te liggen, communicatieadviseurs pakken dan meer de rol van coach en regisseur om collega’s te faciliteren
 • De ontwikkelingen in het vakgebied communicatie gaan snel en daarmee komen er meer inzichten beschikbaar om toe te passen in je werkzaamheden en advisering (denk aan gedragswetenschap, nudging, inzicht in data en meetbaarheid)


Hoe ga je als adviseur om met vraag vanuit management en directie naar steviger adviseurschap en de eigen wens om een meer strategische positie in te nemen? Ook als je weet dat er flink wat uitdagingen liggen om die positie te bereiken?

Wat is een meer strategische positie eigenlijk?

De vraag wat een meer strategische positie eigenlijk is, kan je op diverse manieren beantwoorden. In de praktijk merk ik dat het zinvol is om als communicatieadviseur je eigen positie eens te bekijken vanuit het perspectief van de organisatie. Specifiek aan de hand van de manier waarop organisaties over het algemeen hun beleid ontwikkelen. De meeste organisaties volgen een redelijk vast patroon bij hoe hun beleid tot stand komt, al lijkt het er in de waan van de dag misschien soms niet op. Dit proces van het ontwikkelen van beleid, de organisaties-beleidscyclus, staat hieronder weergegeven. De meeste medewerkers in een organisatie krijgen slechts eens in de 4 of 5 jaar echt zicht op deze cyclus, wanneer een nieuw strategisch plan voor de toekomst wordt geformuleerd en gepresenteerd.

  

Naar een strategische positie als communicatieadviseur met een blik op de organisatie beleidscyclus
De organisatie-beleidscyclus in beeld

  

Wanneer je als communicatieadviseur je eigen werkzaamheden bekijkt aan de hand van deze organisatie-beleidscyclus, merk je wellicht dat je vooral in bepaalde fasen actief bent en/of betrokken wordt. Dus ook wanneer dit juist niet het geval is. Bij sommige afdelingen communicatie is de bijdrage aan de beleidscyclus op lange termijn (waarbij het gaat om de identiteit, een nieuwe koers, de meerjarenstrategie. etc.), vooral het zorgen voor een mooi opgemaakt document met daarin de nieuwe strategie. Dus zonder inhoudelijke bijdrage aan onderwerpen waar je wellicht als communicatieadviseur hele zinnige dingen over kunt zeggen.

  

Meer lezen zoals het Naar een strategische positie als communicatieadviseur artikel? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief voor afdelingen, teams en adviseurs communicatie

Hoe beweeg je naar een meer strategische positie?

In gesprekken die ik met communicatieadviseurs heb, komt de strekking van het bovenstaande voorbeeld veel naar voren: wel toegevoegde waarde kunnen leveren maar vaak niet in de positie zitten om dat ook daadwerkelijk te doen. Hoe kan je daar nu verandering in brengen op manier die duurzaam is, zodat je echt in een meer strategische positie komt?

Wat in ieder geval goed werkt is om je eigen positie en context onder de loep te nemen. Zodat je zicht krijgt op wat er in jouw geval precies speelt. Probeer in ieder geval niet in directe oplossingen te schieten, zonder goed inzicht in waar je staat. Directe oplossingen zoals het kijken naar jouw stijl van adviseren, een training gesprekstechnieken doen, extra kennis opdoen of op een andere manier werken aan je vaardigheden en kennis. Voor veel adviseurs is het verstandiger om hun context als adviseur en hun eigen rol eens beter in beeld te brengen. Dit kan je doen door naar je eigen rol als adviseur te kijken. Hiervoor zijn er diverse hulpmiddelen, zoals het model met adviesrollen hieronder:

  

Naar een strategische positie als communicatieadviseur met een blik op je eigen adviesrol

  

Adviesrollen als communicatieadviseur

  

Dit model met adviesrollen is ook handig als je met je afdeling aan de slag gaat met het Rolmodel voor afdelingen en teams. Dit omdat deze adviesrollen zijn verbonden met de rollen die je als afdeling in kunt nemen. Zo kan je je positie als adviseur koppelen aan de rol die je met je afdeling of team wilt innemen.

Los van zo'n model met adviesrollen, is mijn advies aan communicatieadviseurs die hun strategische positie willen versterken: breng in ieder geval eerst in beeld waar je staat als adviseur en doe dat op globaal op drie vlakken:

 • Hoe je dingen doet als communicatieadviseur
 • Wat je doet qua werkzaamheden
 • In welke context je dit precies doet.

Op welke manier je dit precies in beeld brengt is minder belangrijk, als je je eigen situatie maar enigszins helder in kaart gebracht krijgt. In de workshop voor communicatieadviseurs gebruik ik hiervoor altijd de Digitale Intake (een detail hiervan staat hieronder weergegeven). Dit geeft een goed beeld van je profiel als adviseur op de genoemde aspecten van werkzaamheden, adviseurschap en de context waarin je als communicatieadviseur opereert.

  

Naar een strategische positie als communicatieadviseur met een je eigen StartProfiel in kaart
Detail uit de Digitale Intake

  

Als je naar je eigen positie als adviseur gaat kijken, is het belangrijk om dit niet alleen vanuit de inhoud van je werkzaamheden te doen. Betrek ook je manier van adviseren erbij en probeer te benoemen waar je tegen aan loopt in je rol als adviseur voor interne opdrachtgevers. Denk daarbij aan uitdagingen zoals het hebben van genoeg tijd voor je opdrachten, voldoende kennis/informatie en mandaat om beslissingen te nemen. De resultaten uit de Digitale Intake hierboven zien er misschien wat technisch uit door de vele cijfers, het is in feite een snapshot van hoe je als adviseur je eigen situatie typeert. Door het overzicht worden verbanden, oorzaken en oplossingen duidelijker. En dat is precies wat je wilt wanneer je een beweging wilt maken naar een meer strategische positie als communicatieadviseur.

Waarom deze aanpak?

De reden dat het verstandig is om als communicatieadviseur je eigen “hoe”, “wat” en “context” in kaart te brengen, is eigenlijk heel simpel: naar een meer strategische positie bewegen als adviseur is meestal geen eendimensionaal proces. De rol die je inneemt, welke werkzaamheden je verricht, hoe je werkt: allemaal beïnvloedt het hoe je gezien wordt door interne opdrachtgevers en hoe je je adviseurschap invult. Qua context heb je als adviseur daarnaast te maken met hoe je interne opdrachtgevers “communicatie” zien. Dit merk je duidelijk wanneer je bijvoorbeeld nauwelijks betrokken wordt bij interne projecten als ze nog in de ontwikkelfase zijn (en dus de details nog niet vastliggen), maar wanneer je voornamelijk wordt gevraagd om over dingen te communiceren die al helemaal vastliggen.

Als je je uitgangssituatie in beeld brengt, kan je veel gerichter bepalen wat een strategische positie voor jou als adviseur precies in houdt en welke stappen verstandig zijn om te zetten op basis van jouw eigen context. Je creëert met deze aanpak dus veel meer een echte route om in positie te komen dan dat je één element uitlicht.

Begin dus met een goede start

Wil je als communicatieadviseur binnen de organisatie waar je werkt een meer strategische rol innemen? Start dan in ieder geval met jouw uitgangspositie in beeld brengen. Zodat je grip krijgt op wat deze rol precies voor je betekent en welke uitdagingen je daarbij ervaart in je huidige positie. Daarna kan je verschillende doordachte interventies en acties uitzetten om beter in positie te komen. Je gaat vanuit een veel completer beeld werken aan het bereiken van die meer strategische positie. Je vergroot zo aanzienlijk de kans dat je die positie ook bereikt en op kortere termijn.

Hoe verder?

In dit artikel lees je op hoofdlijnen hoe je als communicatieadviseur naar een strategische positie kunt bewegen binnen je eigen organisatie? Heb je na het lezen vragen of ben je op zoek naar ondersteuning bij de aanpak van jouw vraag? Bekijk dan de mogelijkheden voor je afdeling of team. We hebben ervaringen met opdrachtgevers uit diverse sectoren en grote en kleine teams, dus neem gerust contact op bij vragen.

  

Naar een strategische positie als communicatieadviseur referenties

  

  

Vragen over in een strategische positie komen als communicatie?

Ben je bezig met jouw positie als communicatieadviseur of met je team? Neem dan gerust contact op en ik help je graag verder. Bel 033 - 21 10 075 of stuur een e-mail

Neem contact op met De Afdeling Communicatie training en advies over naar een strategische positie als communicatieadviseur

  

  

 • Aan de slag met je eigen positie?

  Lees er meer over bij de workshop "Beter in positie als communicatieadviseur".

  Bekijk de mogelijkheden met een workshop of training voor je eigen afdeling of team de afdeling communicatie
 • Maak de afdelingsscan

  Weten waar jouw afdeling staat? Maak dan de Afdelingsscan en ontvang direct de resultaten.

  Maak de Afdelingsscan voor je afdeling communicatie om deze beter te positioneren

  

Andere artikelen lezen?