Hoe presteren andere afdelingen communicatie op de Afdelingsscan

Hoe presteren anderen afdelingen communicatie?

Hoe scoren anderen op de Afdelingsscan? | Artikel

Wanneer je als afdeling bezig bent met de positie binnen je eigen organisatie, is het soms handig om te zien hoe andere afdelingen eigenlijk presteren. In dit artikel staan de gemiddelde scores van afdelingen communicatie met wie we de afgelopen 5 jaar workshops en adviestrajecten hebben doorlopen. Het geeft een goed beeld van hoe de gemiddelde afdeling, met wie we hebben gewerkt, er voor staat. Het geeft een beeld waar ze staan wanneer zij een positioneringstraject ingaan en waar ze naar toe willen.

Scores bij het Rolmodel

In de Afdelingsscan komt de vraag aan de orde waar de afdeling communicatie nu staat en waar zij in de toekomst moet staan. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van het Rolmodel. Hieronder staan de gemiddelde posities vermeld. "H" is de huidige positie, "G" is de gewenste positie van en volgens de afdeling zelf. Opvallend is dat vrijwel alle afdelingen willen bewegen naar de rol van "business partner" voor de organisatie en ze veelal nu nog als "uitvoerder" gekenmerkt kunnen worden.

  

Afdelingsscan resultaten over de positionering van een afdeling communicatie

  

Inhoud en typering werkzaamheden

In de Afdelingsscan komen diverse vragen en stellingen voorbij die gaan over de inhoud en typering van de werkzaamheden van de afdeling communicatie. Hieronder staan de gemiddelde scores vermeld van deze elementen. Opvallend zijn de hoge scores op "adviseren / organiseren" en "operationeel / tactisch" en daarmee de relatief lage scores van de elementen "evalueren" en "strategisch".

  

Afdelingsscan resultatenover de positionering van een afdeling communicatie

  

Domeinen

In de Afdelingsscan komen de domein waarop een afdeling wel/niet actief is ook voorbij. Opvallend bij de scores is dat er weinig uitschieters zijn naast de wat meer traditionele domeinen van "opmaak en management van middelen" en "tekstproductie".

  

Afdelingsscan resultaten over de positionering van een afdeling communicatie

  

Betekenis van de scores?

Uiteraard is de betekenis van de scores erg afhankelijk van de details en positie van de afdeling. Wat in ieder geval opvalt, is dat de meeste afdelingen naar een behoorlijke andere positie willen bewegen dan waar ze zich nu bevinden. Dat veel afdelingen een meer uitvoerende rol hebben, zie je ook terug in de mate waarin ze nu operationeel en tactisch bezig zijn in hun werk. Sommige afdelingen staren zich nog wel eens blind op de wens om alleen maar meer strategische werkzaamheden te willen uitvoeren. De uitvoering van alledag gaat namelijk ook gewoon door.

Het is raadzaam om goed te blijven kijken naar wat de eigen organisatie nodig heeft en vanuit dat fundament te werken aan de gewenste positie. Het maken van beweging van de rol van "uitvoerder" naar "business partner" van de organisatie vraagt namelijk enerzijds om de ruimte vanuit de organisatie om deze positie ook te gaan innemen, anderzijds kan het zijn dat de afdeling zelf dan ook behoorlijk aan de eigen competenties en expertises moet werken.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen voor afdelingen communicatie? Schrijf je dan hier in

  

  


  

  • Maak zelf de Afdelingsscan

    Wil je weten waar jouw afdeling staat? Maak dan de gratis Afdelingsscan en ontvang direct de resultaten.

    Wil je weten hoe jouw afdeling communicatie er voor staat? Met de Afdelingsscan voor de workshop positioneren weet je het snel
  • Workshop & masterclass

    Bekijk de mogelijkheden van een workshop of training voor je eigen afdeling of team.

    Bekijk de mogelijkheden met een workshop of training voor je eigen afdeling of team de afdeling communicatie

  

  

Meer weten?

Heb je vragen over de Afdelingsscan of wil je met een workshop aan de slag met de positionering van jouw afdeling communicatie? Neem dan gerust contact met mij op. Bel 020 - 84 55 327 of stuur een mail.

Wil je meer weten over hoe andere afdelingen communicatie presteren neem dan contact op met De Afdeling Communicatie training en advies

  

Andere artikelen